Citáty o rodině


Citáty o bohuCitáty o dětechCitáty o kráse
Citáty o lásceCitáty o manželstvíCitáty o mládí
Citáty o mužíchCitáty o práciCitáty o přátelství
Citáty o příroděCitáty o rodiněCitáty o sexu
Citáty o smrtiCitáty o smutkuCitáty o stáří
Citáty o strachuCitáty o školeCitáty o štěstí
Citáty o uměníCitáty o žárlivostiCitáty o ženách
Citáty o životě
Karel Slavoj Amerling

Co oděv je jednotlivému člověku, to jest budova rodině, to veřejná stavení, mosty, silnice, železnice a města jsou celému národu.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 131746x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 3 Ohodnotit kladně
Richard David Bach

Pouto, jež spojuje tvou skutečnou rodinu, není v krvi, ale ve vzájemné úctě a radosti vašich životů. Málokdy vyrostou členové jedné rodiny pod jednou střechou.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 136387x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 19 Ohodnotit kladně
Louis-Victor-Emile Bougaud

Rodina, domácnost a děti nabízejí muži ráj, kde může denně vidět boha s anděly při jejich díle.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 163788x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 2 Ohodnotit kladně
Art Buchwald

Moderní manžel je muž, který už jako hoch dělal vždy to, co chtěli jeho rodiče; který později udělal to, co chtěla manželka; který dnes dělá to, co chtějí jeho děti a který patrně nikdy nebude moci dělat to, co by sám chtěl.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 162151x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 2 Ohodnotit kladně
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij

Láska k rodině je ze všech ušlechtilých lidských citů tím nejčastějším a nejpevnějším a nanejvýš blahodárně působí na život každého z nás.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 125311x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 4 Ohodnotit kladně
Jacques Delille

Náhoda nám dává rodiče, výběr přátele.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 93081x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 6 Ohodnotit kladně
Felix Edmundovič Dzeržinskij

Děti je třeba vychovávat k lásce k lidem a ne k sobě samému. A proto samotní rodiče musí mít rádi lidi.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 128497x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 5 Ohodnotit kladně
Chalíl Džibrán

Země je moje vlast a lidstvo je moje rodina.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 95714x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 1 Ohodnotit kladně
Jiří Stanislav Guth-Jarkovský

Mladý muž nemající rodičů může ovšem požádati o ruku své vyvolené sám. Nejlépe, vyloží-li napřed otci listem svoji situaci a vyžádá si od něho dovolení k návštěvě.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 101260x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 4 Ohodnotit kladně
Oliver Hassencamp

Film se vrací! Lidé chtějí spoluprožívat děj, aniž jim do toho žvaní celá rodina.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 100825x        Hodnocení: Ohodnotit záporně -1 Ohodnotit kladně
Johann Friedrich Herbart

Vychovávání je věc rodinná. Z rodiny vychází a do ní se zpravidla vrací.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 91476x        Hodnocení: Ohodnotit záporně -1 Ohodnotit kladně
Alfred Hitchcock

Všechny špatné vlastnosti se vyvíjejí v rodině. Začíná to vraždou a pokračuje to přes podvody a opilství až ke kouření.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 116197x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 2 Ohodnotit kladně
Isokratés

Chovej se ke svým rodičům tak, jak chceš, aby se tvé děti chovaly k tobě.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 92604x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 14 Ohodnotit kladně
Tomáš Ježek

Rodinné stříbro ...

Odkaz na citát      Zobrazeno: 80870x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 3 Ohodnotit kladně
Martin Luther King

Člověk, který se plně něčemu oddá, nepotřebuje rodinu.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 101815x        Hodnocení: Ohodnotit záporně -37 Ohodnotit kladně
Ephraim Kishon

Tradice je systém, který má zabránit, aby děti předčily své rodiče.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 94888x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 2 Ohodnotit kladně
Robert Lembke

Ješitnost projevuje muž, který na své vlastní narozeniny blahopřeje svým rodičům.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 98646x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 2 Ohodnotit kladně
Dave Logan

Představte si život jako hru, kde 24 hodin denně žonglujete s pěti míčky: práce, rodina, zdraví, přátelé a smysl života a snažíte se je udržet ve vzduchu.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 180494x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 10 Ohodnotit kladně
Gaius Lucilius

Na první místo klást prospěch vlasti, pak rodičů, teprve na třetí místo prospěch vlastní.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 119586x        Hodnocení: Ohodnotit záporně -1 Ohodnotit kladně
Ramsay MacDonald

Generace za generací musí začínat od začátku a poznávat svět znovu. Svět se mění tak rychle, že děti se nemohou učit od svých rodičů nebo rodiče od svých dětí. Generace jsou jak cizí kameny ztroskotané v čase.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 159687x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 3 Ohodnotit kladně