Náhodný citát

Josef Dobrovský

A co mi po Bohu může býti dražší nežli vlast? Avšak i cizincům a všemu lidstvu chci být prospěšný.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 26214x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 0 Ohodnotit kladně

Naposledy hodnocený citát

William Shakespeare

Zamilovaní jsou vdžy rychlejší než hodiny.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 14459x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 0 Ohodnotit kladně

Nejlépe hodnocený citát

Kurt Cobain

Je lepší být nenáviděn pro to, jaký jsi, než být milován pro to, co nejsi.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 30173x        Hodnocení: Ohodnotit záporně 214 Ohodnotit kladně

Nejhůře hodnocený citát

Martin Luther King

Člověk, který se plně něčemu oddá, nepotřebuje rodinu.

Odkaz na citát      Zobrazeno: 77394x        Hodnocení: Ohodnotit záporně -41 Ohodnotit kladně